CENTRUM LOGISTYCZNE PRILESIE | Hale magazynowe [Prilesie (Mińsk - Białoruś)]

 • Centrum Logistyczne
 • Centrum Logistyczne Projekt
 • Projekty Centrów Logistycznych
 • Centrum Logistyczne Architektura
 • Centrum Logistyczne Mińsk Białoruś
 • Projekty Hal Magazynowych
 • Hala Magazynowa
 • Projekt Centrum Logistyczne Białoruś

CENTRUM LOGISTYCZNE PRILESIE

Miejscem inwestycji jest teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Mińsk", w obrębie będącego w fazie realizacji kompleksu Centrum  Logistycznego "Prilesie" położonego na terenie Republiki Białorusi. Inicjatywę stworzenia centrum logistycznego podjął w 2007 rząd białoruski. Zaproponowano wówczas zorganizowanie wysokiej klasy centrum logistycznego w Strefie Ekonomicznej Mińsk. Na cele przedsięwzięcia przeznaczono teren o powierzchni 97 hektarów, zlokalizowany w strategicznym geograficznie punkcie, bezpośrednio przy skrzyżowaniu dwóch istotnych europejskich korytarzy transportowych, będących najkrótszymi szlakami na trasach wiodących do Rosji z kierunku Europy Centralnej i Zachodniej oraz znad Bałtyku. Równie ważnym atutem lokalizacji jest bliskość głównego białoruskiego okręgu przemysłowego, jakim jest Mińsk, a także międzynarodowego lotniska. Kontekst dla projektowanego obiektu stanowią inne, powstające w ramach tej samej inwestycji, sąsiednie obiekty magazynowe będące w trakcie realizacji bądź w fazie projektowej.

Projekt przewiduje realizację budynku hali magazynowej W05, wraz z funkcjami towarzyszącymi o łącznej powierzchni 25 000 m2. Podstawową funkcję magazynu wysokiego składowania wzbogacono o funkcję biurową w postaci trzech trzykondygnacyjnych aneksów. Rozmieszczenie aneksów pozwala na elastyczne kształtowanie stref najmu. Gdyby zachodziła taka potrzeba możliwe jest  dobudowanie kolejnych 3 aneksów biurowych po przeciwległej stronie hali.

Hala magazynowa centrum logistycznego została zaprojektowana jako budynek parterowy, w ramowej konstrukcji stalowej, dla której obudowę stanowią płyty warstwowe, mocowane w układzie zarówno pionowym jak i poziomym. Hala stanowić będzie obiekt jednoprzestrzenny kubaturowo, umożliwiający magazynowanie towarów na regałach wysokiego składowania. Od północy i południa zapewniono możliwość dostępu samochodów ciężarowych do doków i bram hali poprzez zespoły placów manewrowych. Wymiary osiowe w rzucie wynoszą 184,84m x 125,50m. Słupy wewnętrzne rozstawiono na siatce 12,00m x 21,00m. Zadaszenie obiektu przewidziane zostało jako dach wielospadowy o nachyleniu 2%. Budynki biurowe o wymiarach 7,5m x 24 m w osiach, zaprojektowano natomiast w tradycyjnej konstrukcji ścianowo płytowej. 

Specyfikacja projektu

 • Klient:IOOO Prilesie
 • Lokalizacja:Prilesie (Mińsk - Białoruś)
 • Projekt:2013 Projekt budowlany i wykonawczy
 • Powierzchnia:25 000 m2

Inne projekty

Napisz do nas

Zamknij