Hala Serwisu Maszyn Budowlanych RP Complex | Hale magazynowe [Skawina (Kraków)]

  • Projekt Hali Serwisu Maszyn Budowlanych
  • Projekt Hali Skawina - Kraków
  • Projekt Serwisu Samochodowego

Hala Serwisu Maszyn Budowlanych RP Complex

Projekt hali serwisu samochodowego maszyn budowlanych z towarzyszącym budynkiem biurowo – socjalnym powstał na zamówienie firmy RP COMPLEX Sp. z o.o. Inwestycja zlokalizowana jest  w północno – wschodniej części Skawiny – miejscowości będącej jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej, położonej kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa. Inwestycja prowadzona jest terenie o charakterze przemysłowo – usługowym, obecnie niezagospodarowanym. W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zabudowy zwartej, jednakże odnotowuje się coraz liczniejsze powstawanie  hal o funkcji przemysłowej.

Sposób usytuowania budynku na działce, przewiduje dbałość o zachowanie ładu przestrzennego w obrębie inwestycji oraz nieagresywne wpisanie się w zastane otoczenie. W projekcie przewidziano nawiązanie do linii zabudowy istniejących budynków sąsiednich. Plac manewrowy, miejsca postoju maszyn budowlanych i bramy wjazdowe do serwisu zlokalizowane zostały w tylnej części działki, a w kierunku drogi publicznej zwrócone są elewacje biurowca i „czysta” część elewacji hali, co skutkuje zachowaniem wysokiego standardu estetycznego pierzei.    

Podstawową funkcją obiektu stanowić będzie serwis sprzętu budowlanego. Część socjalno - biurowa posłuży natomiast jako uzupełnienie funkcji podstawowej i mieścić będzie zaplecze socjalne dla pracowników fizycznych hali oraz pomieszczenia biurowe dla obsługi administracyjnej, ma również za zadanie pełnić funkcję siedziby firmy Complex.

Halę o zwartej bryle na rzucie prostokątnym, zaprojektowano jako jednonawowy, parterowy budynek z płaskim, schowanym za attyką dachem o kącie nachylenia 5%. Całość zaprojektowano w konstrukcji stalowej, ramowej, z poszyciem z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. W części frontowej zlokalizowano dodatkowo dwukondygnacyjny budynek biurowy, w sposób analogiczny zwieńczony płaskim, ukrytym za attyką dachem. Obydwie funkcje obiektu – w sposób oczywisty ściśle ze sobą powiązane – wiążą się jako dwie przenikające się wzajemnie bryły o kontrastujących kolorach.

Rozwiązanie materiałowe elewacji budynku stanowi połączenie płyt warstwowych w odcieniach szarości zestawionych z mocnym akcentem w postaci koloru żółtego, kojarzących się branżą maszyn budowlanych. Stolarkę okienną oraz drzwiową wraz z okuciami stanowią elementy stalowe i aluminiowe. Szklenia przewidziane zostały zarówno w postaci szkła przeziernego, jak i w formie elementów nieprzeziernych o zabarwieniu grafitowym. 

Jest to trzecia inwestycja zaprojektowana przez naszą parcownię w Skawinie: po hali produkcyjno - magazynowej firmy TPMS i budynku usługowym Mr. Clean 

Specyfikacja projektu

  • Klient:RP Complex Sp.z o.o.
  • Lokalizacja:Skawina
  • Projekt:2014 - 2015
  • Powierzchnia:1000 m2

Inne projekty

Napisz do nas

Zamknij